CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Melting and freezing of snow on a roof. Mathematical report

Johan Claesson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Anker Nielsen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 39 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-02. Senast ändrad 2016-09-27.
CPL Pubid: 159863