CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radial heat flow for a pipe in a borehole in ground using Laplace solutions. Report on mathematical background

Johan Claesson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 101 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-02.
CPL Pubid: 159856