CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The 25% rule revisited and a new investment-based method for determining FRAND licensing royalties

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi) ; Marcus J Holgersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
les Nouvelles (0270-174X). Vol. XLVII (2012), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper starts with briefly discussing the 25% rule and the argumentation for and against it. The paper continues with developing a new investment-based method for determining FRAND licensing royalties, a method not only applicable to one-to-one bilateral licensing deals but also to multilateral deals with multiple license sellers and multiple license buyers. The paper ends with discussing limitations and generalizations, opening up for further research.

Nyckelord: intellectual property, patent, IP, licensing, royalty, FRAND, technology, R&D, pricingDenna post skapades 2012-07-02. Senast ändrad 2013-06-13.
CPL Pubid: 159845

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur