CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Med generella kompetenser i fokus:Ingenjörsfärdigheter på Chalmers Samhällsbyggnadsprogram

Mihail Serkitjis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Fia Christina Börjeson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet, Norrköping, 30 november – 1 december 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

En pedagogisk modell där generella kompetenser integreras i ämneskurser tillämpas på basblocket på Chalmers civilingenjörsprogram Väg- och vattenbyggnad sedan sex år tillbaka. Denna modell kommer att implementeras i en planerad omstart av ingenjörsutbildningarna inom samhällsbyggnad på Chalmers. Omstarten syftar till en kvalitetssäkring och effektivisering av utbildningen där civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammet sammankopplas och samordnas. Vi ser ett förstärkt lärande med de integrerade inslagen och ser hur kopplingen mellan den egna ingenjörsdisciplinen och vikten av kommunikationskunskaper konkretiseras. Modellen åskådliggör hur generella kompetenser har integrerats i tre ämneskurser under grundutbildningens tre första år. Diskussionen utvärderar integrering av generella kompetenser och resonerar kring vilka faktorer som medger handledning av de här färdigheterna på ett meningsfullt vis för att kunna examinera de eftersökta kunskaperna.

Nyckelord: kommunikation, gruppdynamik, informationskompetens, problemlösningDenna post skapades 2012-07-01.
CPL Pubid: 159833

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Subject didactics

Chalmers infrastruktur