CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organizational Comprehension of Manufacturing Strategy - A Case Study of a SMME

Nina Edh (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Mats Winroth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Kristina Säfsten
45th CIRP Conference on Manufacturing Systems Technology, May 16-18 2012, Athens, Greece (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-29. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 159820

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur