CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scenario-based Performance Analysis of Routing Protocols for Mobile Ad-hoc Networks

Per Johansson ; Tony Larsson ; Nicklas Hedman ; Bartosz Mielczarek (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Mikael Degermark
Proceedings of Mobicom'99, Seattle, Washington (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15982

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur