CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implications of using Visual planning in product development - on communication and coordination in development teams

Ludvig Lindlöf (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 28 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-29. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 159812

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Pros and cons of lean visual planning: experiences from four product development organisations


Practices supporting knowledge transfer - an analysis of lean product development