CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parallel Combinatory OFDM Signaling

Pål Frenger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Communications Vol. 47 (1999), 4, p. 558-567.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ofdmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15981

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur