CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrometallurgical Treatment of NiMH Batteries

Kristian Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. ISBN: 978-91-7385-722-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2012-06-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 159809

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning (2007-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-08-31
Tid: 10:00
Lokal: KB-salen
Opponent: Paul Brown

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie