CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluating The Performance of Non-Blocking Synchronization on Shared Memory Multiprocessors

Philippas Tsigas (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System) ; Yi Zhang (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
Proceedings of the ACM SIGMETRICS 2001/Performance2001 Joint International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems p. 320-321. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 1598

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur