CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrogen Exchange and Spillover on a Palladium/Silica Catalyst

Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Ind. Eng. Chem. Res. Vol. 27 (1988), p. 1984.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-06-29.
CPL Pubid: 159795

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur