CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects in Heterogeneous Catalytic Gas-phase Hydrogenations

Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
PhD Thesis (1988)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-06-29.
CPL Pubid: 159791

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur