CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calorimetric Control of Fed-Batch Cultures of Saccharomyces Cerevisiae,

Christer Larsson (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Lena Gustafsson
Bioprocess Engineering Vol. 7 (1991), 151,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-29.
CPL Pubid: 159790

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur