CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensitivity to Bone-Conducted Sound: Excitation of the Mastoid vs the Teeth

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Scand. Audiol. Vol. 28 (1999), 3, p. 190-198.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-23.
CPL Pubid: 15979

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur