CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effect of Carbon dioxide on Xylose Fermentation by Pichia stipitis

Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; V Jacobsson ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Appl. Biochem. and Biotechnol Vol. 38 (1993), 27,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-29.
CPL Pubid: 159788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur