CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anaerobic Fermentation of Xylose by Pichia stipitis: The Effect of Forced Cycling of pH

Ryding ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Canadian journal of Chemical Engineering Vol. 71 (1993),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-29.
CPL Pubid: 159786

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur