CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monitoring and control of batch and Fedbatch Cultures of Saccharomyces cerevisiae by Calorimetry

Christer Larsson ; Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Anders Blomberg ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Pure and Applied chemistry Vol. 65 (1993), 9,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-29.
CPL Pubid: 159785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Botaniska institutionen (1988-2005)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur