CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energetics and Product Formation by Saccharomyces cerevisiae Grown in Anaerobic Chemostats under Nitrogen Limitations

Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; a Persson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Lena Gustafsson ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Applied Microbiology and Biotechnology Vol. 43 (1995), p. 1034-1038.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-29.
CPL Pubid: 159782

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur