CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of the Nitrogen Source on Saccharomyces cerevisiae. Anaerobic Growth and Product Formation

Eva Albers (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Christer Larsson ; Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Lena Gustafsson
Applied and Environmental Microbiology Vol. 62 (1996), 9, p. 3187-3195.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-29. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 159779

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur