CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Fermentation of Dilute-Acid Hydrolyzates from Wood

Mohammad J. Taherzadeh (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Robert Eklund ; Lena Gustafsson ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Industrial Engineering Chemistry Research Vol. 36 (1997), p. 4659-4665.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-29.
CPL Pubid: 159777

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur