CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Online control of fed-batch fermentation of dilute-acid hydrolyzates”

Mohammad J. Taherzadeh (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Lena Gustafsson (Institutionen för molekulär bioteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Applied microbiology and biotechnology Vol. 53 (2000), p. 701-708.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-29.
CPL Pubid: 159772

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Institutionen för molekulär bioteknik (1999-2002)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur