CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product formation and protein expression of Saccharamyces cerevisiae during growth on glutamate as nitrogen source

Eva Albers (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Anders Blomberg ; Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Lena Gustafsson (Institutionen för molekulär bioteknik)
BTK Stellenbosch SA (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-29. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 159769

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)
Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för molekulär bioteknik (1999-2002)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur