CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Growth and product formation in anaerobic and microaerobic continuous cultures of Saccharomyces cerevisiae under carbon- and nitrogen limitation.

Carl Johan Franzén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Per Alsin ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Thermo Chimica Acta (2000)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 159768

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur