CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cylinder-by-Cylinder Engine Models Vs Mean Value Engine Models for use in Powertrain Control Applications

Jonas Karlsson ; Jonas Fredriksson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
SAE Paper No 1999-01-0906 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15975

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur