CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recovery of carbon black from scrap rubber

J. Piskorz ; P. Majerski ; D. Radlein ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; D.S. Scott
Energy and Fuels Vol. 13 (1999), 3, p. 544-551.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 15974

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur