CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some Research Programmes in Wireless Telecommunications

Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
China-Sweden Days, Shanghai, China (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15972

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur