CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of the Single-Bit Single-User MMSE Receiver for DS-CDMA Systems

Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Scott L. Miller
IEEE Transactions on Communications Vol. 47 (1999), 3, p. 416-427.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15971

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur