CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectrally efficient four-dimensional modulation

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
2012 Optical Fiber Communication Conference and Exposition and the National Fiber Optic Engineers Conference (OFC/NFOEC), Los Angeles, CA, Mar. 4 - 8 [Invited] p. Art. no. 6192053. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We quantify the performance of regular four-dimensional constellations with high spectral efficiency, and compare the sensitivity gain relative to rectangular QAM. Gains up to 1.51 and 1.97 dB over the corresponding QAM formats can be achieved.

Nyckelord: spectral efficiency, modulation formats, QAM, latticesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-28. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 159708

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Information Technology

Chalmers infrastruktur