CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local flow properties in relation to noise generation for low-noise high-lift configurations

Olof Grundestam ; ShiaHui Peng ; Peter Eliasson ; Huadong Yao (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
50th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, Nashville, TN, 9 January through 12 January 2012 Article number AIAA 2012-0278, (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 159707

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur