CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Simple, Fast and Scalable Non-Blocking Concurrent FIFO queue for Shared Memory Multiprocessor Systems

Philippas Tsigas (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System) ; Yi Zhang (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
Proceedings of the 13th Annual ACM Symposium on Parallel Algorithms and Architectures (SPAA '01) p. 134-143. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 1597

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur