CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The value of sharing different planning information types in supply chains

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Nofoma 2012 - proceedings of the 24th Annual Nordic Logistics Research Network Conference (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-27. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 159678

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Medieteknik
Industriell teknik och ekonomi
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur