CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CARBON NANOFIBERS WITH CONTROLLED PROPERTIES SYNTHESIZED FROM ELECTROSPUN CELLULOSE

Olga Naboka (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Volodymyr Kuzmenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Proceedings of the Annual World Conference on Carbon, June 17-22, 2012, Krakow, Poland p. 1-4. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-27. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 159677

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Polymerkemi
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)