CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption and Denitrification in Nitrifying Trickling Filters

Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Water Research Vol. 33 (1999), 6, p. 1500-1508.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 15967

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur