CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characteristics of Bone Conducted Sound

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
J. Acoust. Soc. Am. Vol. 105 (1999), 2, p. 1084.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-23.
CPL Pubid: 15965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur