CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tilläggsisolering av gamla byggnader med vakuumisolering

Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Bygg & Teknik Vol. 2012 (2012), 5,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-27. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 159637