CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energieffektiviseringar – vilka risker finns och hur ska de hanteras?

Johan Stein ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Jesper Arfvidsson ; Lars-Erik Harderup ; Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Kristina Mjörnell ; Simon Pallin (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur) ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Fredrik Ståhl ; Kaisa Svennberg
Bygg & Teknik Vol. 2011 (2011), 2, p. 30-34.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-27. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 159636

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur