CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Channel Parameter Estimation of DS-CDMA Multipath Channels

Fredrik Malmsten (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings FRAMES Workshop, Delft, Netherland p. 196-201. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15961

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur