CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Asynchronous near-far resistant DS-CDMA receivers without a priori synchronization

Stefan Parkvall ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Laurence B. Milstein ; Björn E. Ottersten
IEEE Transactions on Communications Vol. 47 (1999), 1, p. 78-88.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15958

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur