CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Unified Instrumental Variable Approach to Direction Finding in Colored Noise Fields

P. Stoica ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; M. Wong ; Q. Wu
Digital Signal Processing Handbook, editor V. Madisetti and D.B. Williams (1998)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15956

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur