CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: The Molecular Frontiers Foundation: Capturing the Interest of Young Minds

Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Angewandte Chemie-International Edition (1433-7851). Vol. 51 (2012), 22, p. 5262-5263.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-06-26. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 159530

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur