CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Array Processing for Wideband Sonar Using a Chirp Source

Q. Liu ; P. Ulriksen ; Geoffrey Shippey (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
Proc. Institute of Acoustics (UK) Vol. 20 (1998), 7, p. 103-110.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15953

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur