CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A kinetic equation for spin polarized Fermi systems

Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Kinetic and Related Models (KRM) (1937-5093). Vol. 7 (2014), 1, p. 1-8.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper considers a kinetic Boltzmann equation, having a gen- eral type of collision kernel and modelling spin-dependent Fermi gases at low temperatures. The distribution functions have values in the space of posi- tive hermitean 2 2 complex matrices. Global existence of weak solutions is proved in L 1 \ L 1 for the initial value problem of this Boltzmann equation in a periodic box

Nyckelord: Fermi system with spin, Boltzmann spin kinetics, low temperature kinetic thory


arXiv 1207.0590Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-26. Senast ändrad 2015-02-06.
CPL Pubid: 159525

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Tillämpad matematik
Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2012:10