CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-carbon transitions and the good life

John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jörgen Larsson ; Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Sebastian Svenberg ; David Andersson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Stockholm : Naturvårdsverket, 2012. ISBN: 978-91-620-6495-2.- 87 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2012-06-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 159471

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (GU)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur