CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

dynamic control of gene expression in saccharomyces cerevisiae engineered for the production of plant sesquiterpene alpha-santalene in a fed-batch mode

Gionata Scalcinati (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Christoph Knuf (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Siavash Partow (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Yun Chen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Maury Jerome ; Schalk Michel ; Daviet Laurent ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Verena Siewers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Metabolic Engineering (1096-7176). Vol. 14 (2012), 2, p. 91-103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-06-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 159424

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Kemiteknik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Metabolic Engineering of Saccharomyces cerevisiae for Sesquiterpene Production


Novel Synthetic Biology Tools for Metabolic Engineering of Saccharomyces cerevisiae