CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klimatomställningen och det goda livet

John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jörgen Larsson ; Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Sebastian Svenberg ; David Andersson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Stockholm : Naturvårdsverket, 2011. ISBN: 978-91-620-6458-7.- 83 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2012-06-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 159416

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur