CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Key Research Issues in the 4th Generation Wireless Infrastructures

Maxime Flament (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Fredrik Gessler ; Fredrik Lagergren ; Olav Queseth ; Rickard Stridh ; Matthias Unbehaun ; Jiang Wu ; Jens Zander
Proceedings PCC Workshop, Stockholm p. 1-5. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: 4gwDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-13.
CPL Pubid: 15940

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur