CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Non-blocking Programming Paradigm in Large Scale Scientific Computations

Philippas Tsigas (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System) ; Yi Zhang (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
Proceedings of the 5th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM '03) Vol. LNCS 3019 (2003), p. 1114 - 1124.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 1594

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur