CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Results from a Radar Antenna Comparison for a Mine Detection Radar System

A. Ericsson ; A. Gustafsson ; Håkan Brunzell (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
EUREL, The Detection of Abandoned Land Mines, Edinburgh, UK (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15938

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur