CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Bone-Anchored Hearing Aid

Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Peder Carlsson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Osseointegration in Craniofacial Reconstruction, editor P.-I. Brånemark and D.E. Tolman p. 311-326. (1998)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-01-23.
CPL Pubid: 15936

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur