CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Technique for Determination of Vibrotactile Threshold Levels in Patients with Orthopaedic Osseointegrated Implants

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; R. Jacobs ; K. Olmarker ; Björn Rydevik ; P.-I. Brånemark
Osseoperception, editor R. Jacobs (1998)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2012-01-02.
CPL Pubid: 15935

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)
Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi (1991-2005)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur